Rotukuvaus  *  Historia  *  Metsällä  *  Kotona  *  Suomessa  *  Rotumääritelmä

TERVEYSTUTKIMUSTULOKSET

Pitkäkarvaisen saksanseisoja on perusterve rotu. Sairauksista ja vioista keskusteleminen on ollut rodun sisällä avointa ja rehellistä. Tällä hetkellä sairaiksi ilmoitettujen koirien määrä on pieni. Pitkäkarvaisen saksanseisojan perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelmaan PEVISA:an on sisällytetty lonkkakuvaus- ja silmätarkastuspakko. Nämä ovat siis pakollisia terveystarkastuksia pentujen vanhemmille, jotta pennut rekisteröidään Suomen Kennelliiton ylläpitämään koirarekisteriin. Lisäksi useat pitkäkarvaiset saksanseisojat on virallisesti kuvattu kyynärnivelistään, muutama polvistaan. Näiden yleisempien terveystarkastusten (lonkat, kyynärät, silmät) lisäksi moni pitkäkarvaisen omistaja on viime vuosina kuvauttanut koiransa myös selästään.

Alla olevasta linkistä Suomen Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmäään löydät koirakohtaiset terveystutkimustiedot koiran nimen tai rekisterinumeron avulla, sekä rodun vuosittaiset terveystutkimustilastot. Lisäksi linkeistä löytyy laatimamme taulukot kaikista Suomessa lonkka- ja kyynärkuvatuista sekä silmätarkastetuista pitkäkarvaisista saksanseisojista.

 * Pitkäkarvainen saksanseisoja - KoiraNet
 *
Rodun lonkkakuvaustulokset
 *
Rodun kyynärnivelkuvaustulokset
 *
Rodun silmätarkastustulokset
 * Pitkäkarvaisen saksanseisojan perinnöllinen harmaakaihi (HC)

Jahtiladyn Edwardt