Rotukuvaus  *  Historia  *  Metsällä  *  Kotona  *  Suomessa  *  Rotumääritelmä

Pitkäkarvaisen saksanseisojan terveystutkimustulokset

Sairauksista ja vioista keskusteleminen on ollut rodussa avointa ja rakentavaa. Tällä hetkellä sairaiksi ilmoitettujen koirien määrä on pieni. Pitkäkarvaisen saksanseisojan perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelmaan PEVISA:an on sisällytetty lonkkakuvaus- ja silmätarkastuspakko. Nämä ovat siis pakollisia terveystarkastuksia pentujen vanhemmille, jotta pennut rekisteröidään Suomen Kennelliiton ylläpitämään koirarekisteriin. Lisäksi useita pitkäkarvaisia saksanseisojia on virallisesti kuvattu kyynärnivelistään, muutamia polvistaan ja muutamilla koirilla on myös virallinen selkälausunto. Alla olevasta linkistä Suomen Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmäään löydät koirakohtaiset terveystutkimustiedot koiran nimen tai rekisterinumeron avulla, sekä rodun vuosittaiset terveystutkimustilastot. Lisäksi linkeistä löytyy laatimamme taulukot kaikista Suomessa lonkka- ja kyynärkuvatuista sekä silmätarkastetuista pitkäkarvaisista saksanseisojista.