Rotukuvaus  *  Historia  *  Kotona  *  Suomessa  *  Terveys  *  Rotumääritelmä

Pitkäkarvainen saksanseisoja metsällä

Pitkäkarvaisen saksanseisojan olemus on miellyttävä, leppoisan ystävällinen ja avoin. Pehmoisen pinnan alla on kuitenkin karski ja peräänantamattoman riistaintoinen metsästyskoira, joka vaatii kunnollisen koulutuksen. Rotutyypillisen pitkäkarvaisen tulee olla tiheiköitä ja pienpetoja kaihtamaton ja peloton. Passissa sen tulee olla rauhallinen. Hyväluonteiselle pitkäkarvaiselle luonteenomaista on juuri tuo mielen tyyneys ja lujuus.

Pitkäkarvainen saksanseisoja on monipuolinen metsästyskoira. Rodun kotimaassa pitkäkarvaista käytetään kanalintujahdissa seisovana lintukoirana ja noutajana, vesilintujahdissa noutajana ja ylösajavana koirana, pienpetokoirana (mäyrä, kettu, supikoira, ym.), jänisjahdissa seisovana, ylösajavana ja noutavana koirana, haavoittuneen riistan jäljityksessä joko kytkettynä tai ns. ‘kaadon ilmoittavana’ koirana sekä villisikajahdissa riistan ylösajavana ja pysäyttävänä tai haavoittuneen riistan jäljittävänä koirana.

Pitkäkarvainen saksanseisoja on Saksassa puhtaasti metsästyskoira. Sikäläinen rotujärjestö pyrkii aktiivisesti ehkäisemään rodun jalostustoiminnan ylenmääräisen paisumisen ja rodun leviämisen ei-metsästäjien keskuuteen.

Suomessa pitkäkarvaista saksanseisojaa käytetään pääasiassa seisovana lintukoirana ja noutajana kanalintumetsästyksessä, noutavana ja ylösajavana koirana vesilintumetsästyksessä, noutajana kyyhkysjahdissa, sekä jonkin verran seisovana ja ylösajavana koirana jänisjahdissa. Kokeneita, kanalintujahdissa jo olleita koiria voidaan siis käyttää vesilintu- ja jänisjahdissa myös ylösajavina koirina. Rusakkojahti peltosaarekkeista onnistuu erinomaisesti passiketjua hyödyntäen. Petoeläinkovuutta pidetään Suomessakin arvostettavana ominaisuutena. Saksassa jokaisen jalostukseen hyväksyttävän pitkäkarvaisen on osoitettava pienpedon tappaminen. Suomalaisissa olosuhteissa pitkäkarvaiset ovat osoittautuneet erinomaisiksi supikoirien harventajiksi, mutta myös kettuun ja mäyrään käydään sumeilematta käsiksi. Haavakkohirvien ja peurojen jäljityksessä pitkäkarvaista saksanseisojaa on myös käytetty menestyksellisesti.

Pitkäkarvainen saksanseisoja hakee reippaasti ja ennen kaikkea perusteellisesti, etusijalla ei ole juoksunopeus vaan haun tuloksellisuus ja varmuus. Pitkäkarvainen saksanseisoja soveltuu järkiperäisen ja järjestelmällisen hakunsa sekä peräänantamattoman luonteensa ansiosta erinomaisesti myös peitteiseen maastoon, missä sen haun erityisominaisuudet korostuvat ja tulevat hyvin ja tuloksekkaasti esille. Haun tulee kuitenkin riittää laajuudeltaan ja vauhdiltaan myös tulokselliseen riekkojahtiin tunturimaastossa sekä peltopyy- ja fasaanijahtiin avoimissa peltomaastoissa. Pitkäkarvainen saksanseisoja on vankka koira, johon tuuli ja sää eivät helposti vaikuta. Karvapeite suojaa pitkäkarvaista hyvin kylmyyttä ja kosteutta vastaan. Se menee iloisesti myös jäätävän kylmään veteen, koska sen karvapeite suojaa ihon kastumiselta.

 

Jotoksen Juoni

Taikasuon Öneli

Cera v. Frochtmannshof

Jäniksen nouto, Taikasuon Uki

Metsoseisonta, Taikasuon Uki