Jalostusrekisterikoirat Pentueet

PITKÄKARVAISEN SAKSANSEISOJAN JALOSTUS

Pitkäkarvaisen saksanseisojan jalostus nojautuu kaikissa kansainvälisen kennelkeskusjärjestön FCI:n jäsenmaissa rodun emämaan laatimaan ja FCI:n vahvistamaan rotumääritelmään.

Rodun emämaassa Saksassa rodun jalostus on täysin metsästäjien käsissä olevan rotujärjestön vastuulla ja erittäin tiukasti säädeltyä. Jokainen koira hyväksytään erikseen jalostukseen, jos se täyttää jalostuskoiran monipuoliset vaatimukset. Jalostuskoirilta vaaditaan lonkkakuvaustulos A-C (C-lonkkaisia ei juurikaan käytetä), ulkomuotoarvio vähintään hyvä, hyväksytysti suoritetut monipuoliset käyttökokeet, ajohaukkutesti sekä petoeläinkovuustesti. Lisäksi koiran luonteen tulee olla tasapainoinen, mikä tarkastetaan huolella jalostuskatselmuksissa ja kokeiden yhteydessä. Pitkäkarvaisen saksanseisojan suomalainen kanta pohjautuu tällä hetkellä erittäin voimakkaasti saksalaisiin koiriin, mutta joukossa on myös melko paljon itävaltalaista ja tšekkiläistä verta. Myös Itävallassa ja Tšekeissä on tiukat kriteerit jalostukseen käytettäville koirille sekä monipuoliset metsästyskokeet.

* Pitkäkarvaisen saksanseisojan jalostusvaatimukset Suomessa

* Pitkäkarvaisen saksanseisojan jalostukselliset tavoitteet Suomessa

* Pitkäkarvaisen saksanseisojan jalostuksen tavoiteohjelma

* PK-saksanseisoja rotuyhteyshenkilö
   Heidi Malmström
   malmstrom.heidi(at)gmail.com
   458951992

Suomessa pitkäkarvaisen saksanseisojien jalostusasioista vastaa rotujärjestö Saksanseisojakerho. Saksanseisojakerhon jalostustoimikunnassa pitkäkarvaisen saksanseisojan jalostusasioista vastaa rotuyhteyshenkilö Heidi Malmström, joka toimii jalostusneuvoja Riitta Heinosen alaisuudessa. Hoidettaviin asioihin lukeutuvat rodun jalostuksen tavoiteohjelman ja perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelman PEVISA:n valmistelu, jalostusrekisterin ylläpito, urossuositusten antaminen, pentuvälityksestä huolehtiminen, rodun terveys-, ulkomuoto- ja käyttökoetulosten seuraaminen ja niistä raportoiminen ja yleinen rotutietouden jakaminen.

Suomen Kennelliitto edellyttää kaikilta PEVISA-roduilta jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO). PEVISA ja JTO ovat voimassa viisi vuotta kerrallaan ja ovat rotumääritelmän lisäksi tärkeimmät rodun jalostusta Suomessa säätelevät asiakirjat.

Oheisista linkeistä löydät tarkempaa tietoa pitkäkarvaisen saksanseisojan jalostusvaatimuksista ja -tavoitteista Suomessa, nämä vaatimukset ja tavoitteet täyttävistä koirista sekä tulossa olevista tai suunnitelluista pentueista.

 Lauri ja Taikasuon Y-pennut

FIN MVA Taikasuon Utu

 

 

 

Taikasuon Ödessa