takaisin

Pitkäkarvaisen saksanseisojan jalostukselliset tavoitteet Suomessa

Rodulle hyväksytyn jalostuksen tavoiteohjelman mukaisesti pitkäkarvaisen saksanseisojan jalostuksellinen tavoite on, että jalostuskoirat täyttävät Saksanseisojakerhon jalostusrekisterin vaatimukset:

Narttu: Uros:

- KAER-tulos AVO2
- näyttelytulos AVO EH tai KÄY EH tai 2x AVO H tai 2x KÄY H kuitenkin niin, ettei palkinto H ole tullut huonon luonteen takia
- lonkkanivelet normaalit (A) tai lähes normaalit (B)

- KAER-tulos AVO1
- muut vaatimukset kuten nartuilla

Jalostusrekisteriin hyväksyttävän koiran tulee täyttää tietysti myös PEVISA-vaatimukset.

Koiran omistaja vakuuttaa lisäksi, ettei koira ole aggressiivinen tai arka eikä koiralla ole:
- rotumääritelmässä mainittuja hylkääviä virheitä
- perinnöllisiä luusto- ja nivelsairauksia (esim. nivelien OCD, kyynärniveldysplasia, patellaluksaatio)
- jalostuksesta poissulkevia perinnöllisiä silmäsairauksia (esim. entropium, PRA, katarakta)
- muita perinnöllisiä sairauksia
- jalostuksesta poissulkevia hammaspuutoksia
- ollut epileptistyyppisiä kohtauksia

Edellä mainitun vakuutuksen voi antaa myös jalostusrekisteriin kuulumattoman jalostuskoiran omistaja.

Jalostuksen tavoiteohjelman mukaisesti vähimmäistavoite on, että jalostukseen käytettävät koirat täyttävät jalostuskoirille asetetut vähimmäisvaatimukset, jotka ovat:
- KAER-koepalkinto (tai vastaava ulkomainen koetulos).
- Näyttelypalkinto vähintään AVO tai KÄY H, ei kuitenkaan luonteen takia.
- Terveys: lonkat terveet, ei BxB-yhdistelmiä. Silmät tarkastetut ja terveet, poikkeuksena muu vähämerkityksinen kaihi tai leviämättömäksi todettu lievä kaihi, joita sairastava koira voidaan yhdistää vain terveeksi todetun partnerin kanssa. Ei tiedossa olevia muita terveysongelmia.
- Rotumääritelmän mukainen mittaustulos Junkkarin ulkomuotokatselmuksesta tai koiranäyttelystä.

Lukuun ottamatta PEVISA-vaatimuksia, jalostukselliset tavoitteet eivät ole sitovia, eli niiden täyttämättä jättäminen ei estä pentujen rekisteröimistä Suomen Kennelliiton koirarekisteriin. Tavoitteisiin pyrkiminen on kuitenkin suositeltavaa.

 

FIN MVA V-06 V-07 V-09  Deika vom Blumenhof
ja Taikasuon V-pentue