takaisin

Pitkäkarvaisen saksanseisojan jalostusvaatimukset Suomessa

Kaikkien Suomessa jalostukseen käytettävien koirien on täytettävä rodulle hyväksytyn PEVISA-ohjelman vaatimukset, jotta pennut rekisteröidään Suomen Kennelliiton ylläpitämään koirarekisteriin.

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt pitkäkarvaisen saksanseisojan PEVISAn, joka on voimassa 1.1.2022 – 31.12.2026. Rotumme PEVISA-vaatimukset ovat seuraavat:

- Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste B.

- Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla silmätarkastuslausunto, joka ei saa astutushetkellä olla 36 kk vanhempi. Ulkomaisen uroksen käyttöä varten on pysyvä poikkeuslupa, jonka mukaan silmätarkastuslausuntoa ei urokselta vaadita. Poikkeuslupa koskee ulkomailla tapahtuvaa astutusta sekä ulkomaisen sperman käyttöä.

- Pentueen vanhemmilla tulee ennen astutusta olla vähintään KAER3-tulos. Ulkomaisille uroksille hyväksytään vastaava ulkomainen metsästyskoetulos rotujärjestön lausunnon perusteella.

- Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 21 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

 
4,5 viikkoisia Taikasuon Ö-pentuja