takaisin

Pitkäkarvaisen saksanseisojan rekisteröinnit Suomessa

Ensimmäiset pitkäkarvaiset saksanseisojat tuotiin Suomeen vuonna 1991 Ruotsista ja Hollannista. Kun rodulla alkoi olla näyttöjä KAER-kokeista sekä käytännön metsästyksestä, kasvoi myös rodun suosio 1990-luvun lopulta alkaen, niin että koe- ja näyttelypalkittujen terveiden vanhempien pentujen kysyntä oli pitkään metsästävien pennunkyselijöiden keskuudessa jatkuvasti suurempaa kuin tarjonta. Tilanne on tasaantumassa koirien määrän kasvettua. Kysyntään on vastattu Saksanseisojakerhon pentuvälityksessä (jota on hoitanut vuodesta 2000 Saija Suomaa) niin, että vakavalla mielellä asialla oleville pitkään pentua odottamaan joutuneille on autettu tuontipentu Suomeen, pääasiassa Saksasta, jossa rotu on täysin metsästäjien käsissä. Tuonti ei kuitenkaan koskaan ole sama asia kuin pennun valitseminen kotimaisesta pentueesta, johon pääsee itse tutustumaan kunnolla. Onneksi rodun pariin on saatu vastuullisia metsästäviä kasvattajia. Tuonnit ovat täydentäneet kotimaista kasvatustyötä: kun kotimaisia pentuja on ollut vähemmän, tuonteja on ollut enemmän. Rodun rekisteröinnit pysyivät pitkään varsin tasaisena. Vuosina 2015-2017 rekisteröintien määrä oli kuitenkin pienempi, vaikka pentujen kysyntä pysyi erittäin hyvänä. Pentueita jäi pieniksi. Vuosina 2018-2020 kotimaista kasvatustyötä ja pentuekokoa saatiin lisättyä, mikä on ollut myös tavoitteena.

Taulukko1. Pitkäkarvaisen saksanseisojan rekisteröinnit Suomessa vuosina 1991-2023.
(Suomen Kennelliitto ry -tilastokooste, Saksanseisojakerho ry – tietokanta,
Saksanseisojakerho ry:n pentuvälitys)

Vuosi Narttu Uros Pentueet Tuonti n Tuonti u Tuonnit Yhteensä
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-
-
2
7
9
-
4
2
4
5
1
3
1
6
12
10
6
7
8
2
8
5
6
2
5
-
14
13
9
2
8
17
-
-
6
3
8
-
3
3
11
7
2
9
5
9
12
11
10
6
7
2
11
15
4
1
5
3
17
8
11
13
6
12

-
-
1
1
2
-
1
1
2
3
1
2
1
2
3
3
3
3
2
1
3
4
2
1
3
1
4
3
3
4
2
4

2
-
1
-
-
-
1
6
3
-
1
-
7
8
3
6
2
3
1
6
-
1
7
6
4
2
1
2
1
4
3
3

-
1
2
-
2
1
-
3
1
3
3
1
3
2
4
2
5
1
1
9
1
-
3
2
1
4
2
1
-
-
2
-

2
1
3
-
2
1
1
9
4
3
4
1
10
10
7
8
7
4
2
15
1
1
10
8
5
6
3
3
1
4
5
3

2
1
11
10
19
1
8
14
19
15
7
13
16
25
31
29
23
17
17
19
20
21
20
11
15
9
34
24
21
19
19
32

  Rekisteröinnit yhteensä

144

542