takaisin

PITKÄKARVAISEN REKISTERÖINNIT SUOMESSA

Ensimmäiset pitkäkarvaiset saksanseisojat tuotiin Suomeen vuonna 1991 Ruotsista ja Hollannista. Kun rodulla alkoi olla näyttöjä KAER-kokeista sekä käytännön metsästyksestä, kasvoi myös rodun suosio 1990-luvun lopulta alkaen, niin että koe- ja näyttelypalkittujen terveiden vanhempien pentujen kysyntä oli pitkään metsästävien pennunkyselijöiden keskuudessa jatkuvasti selvästi suurempaa kuin tarjonta. Tilanne on tasaantunut koirien määrän kasvettua. Kysyntään on vastattu Saksanseisojakerhon pentuvälityksessä (jota on hoitanut vuodesta 2000 Saija Suomaa) niin, että vakavalla mielellä asialla oleville pitkään pentua odottamaan joutuneille on autettu tuontipentu Suomeen, pääasiassa Saksasta, jossa rotu on täysin metsästäjien käsissä. Tuonti ei kuitenkaan koskaan ole sama asia kuin pennun valitseminen kotimaisesta pentueesta, johon pääsee itse tutustumaan kunnolla. Onneksi rodun pariin on saatu vastuullisia metsästäviä kasvattajia. Tuonnit ovat täydentäneet kotimaista kasvatustyötä: kun kotimaisia pentuja on ollut vähemmän, tuonteja on ollut enemmän. Rodun rekisteröintejä on pitkään ollut keskimäärin noin 20 vuodessa. Vuosina 2015-2017 rekisteröintien määrä oli kuitenkin pienempi, vaikka pentujen kysyntä pysyi erittäin hyvänä. Pentueita jäi pieniksi. Rekisteröintimäärien kasvattamiselle olisi painetta rodun kysynnän ylittäessä tarjonnan. Tähän pyritään vaikuttamaan tulevaisuudessa, kuitenkin samanaikaisesti jalostusyhdistelmien laatuun panostamalla.

Taulukko1. Pitkäkarvaisen saksanseisojan rekisteröinnit Suomessa vuosina 1991-2024.
(Suomen Kennelliitto ry -tilastokooste, Saksanseisojakerho ry – tietokanta,
Saksanseisojakerho ry:n pentuvälitys)

Vuosi Narttu Uros Pentueet Tuonti n Tuonti u Tuonnit Yhteensä
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-
-
2
7
9
-
4
2
4
5
1
3
1
6
12
10
6
7
8
2
8
5
6
2
5
-
14
13
9
2
8
17
12
-
-
6
3
8
-
3
3
11
7
2
9
5
9
12
11
10
6
7
2
11
15
4
1
5
3
17
8
11
13
6
12
6

-
-
1
1
2
-
1
1
2
3
1
2
1
2
3
3
3
3
2
1
3
4
2
1
3
1
4
3
3
4
2
4
2

2
-
1
-
-
-
1
6
3
-
1
-
7
8
3
6
2
3
1
6
-
1
7
6
4
2
1
2
1
4
3
2
1

-
1
2
-
2
1
-
3
1
3
3
1
3
2
4
2
5
1
1
9
1
-
3
2
1
4
2
1
-
-
2
2
-

2
1
3
-
2
1
1
9
4
3
4
1
10
10
7
8
7
4
2
15
1
1
10
8
5
6
3
3
1
4
5
4
1

2
1
11
10
19
1
8
14
19
15
7
13
16
25
31
29
23
17
17
19
20
21
20
11
15
9
34
24
21
19
19
33
19

  Rekisteröinnit yhteensä

146

562