takaisin

Pitkäkarvaisen saksanseisojan uusi PEVISA

Kennelliitto on hyväksynyt rotumme uuden PEVISA-ohjelman vuosille 2016–2020. Jalostuskoirien on täytettävä PEVISA-vaatimukset, jotta Kennelliito rekisteröi pennut.

Pitkäkarvaisen saksanseisojan käyttöominaisuuksien turvaamiseksi rodun harrastajat esittivät uutena asiana PEVISAan, että pentueen vanhemmilla tulee olla palkinto KAER-kokeesta. Pitkäkarvainen saksanseisoja on ensisijaisesti metsästyskoira ja sellaisena haluamme sen säilyttää. Kennelliiton hyväksyttyä esityksen, metsästyskoetulos liitettiin ensimmäistä kertaa Suomessa PEVISAan.

Jatkossa jalostukseen käytettäviltä koirilta vaaditaan ennen astutusta saatu palkinto KAER-kokeesta. KAER-koepalkintovaatimus tarkoittaa vähintään KAER 3 -tulosta. Ulkomaisille uroksille hyväksytään vastaava ulkomainen metsästyskoetulos rotujärjestön lausunnon perusteella.

* Pitkäkarvaisen saksanseisojan PEVISA-vaatimukset

* Pitkäkarvaisen saksanseisojan jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)