-

takaisin

Kaikki joukolla SSK:n vuosikokoukseen!

Saksanseisojakerhon vuosikokous järjestetään Jyväskylässä Rantasipi Laajavuoressa lauantaina 25.4.2015 ja sitä ennen on perinteinen rotukokous klo 10 alkaen. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettävä rotukokous on avoin kaikille pitkäkarvaharrastajille ja kaikki ovat tervetulleita mukaan keskustelemaan ja yhteisistä asioista päättämään. Samassa yhteydessä pidetään myös Suomen Pitkäkarvakerhon jäsenkokous, joten tilaisuudesta laaditaan pöytäkirja.

Rotukokouksen esityslistalla tulee olemaan ajankohtaiskatsauksen lisäksi esitykset pitkäkarvaisen saksanseisojan uudeksi Jalostuksen tavoiteohjelmaksi sekä PEVISA-ohjelmaksi viisivuotiskaudelle 2016-2020. Silmätarkastukset ovat kuuluneet rodun PEVISAan vuoden 2011 alusta ja tarkoitus olisi keskustella kertyneistä kokemuksista, silmälöydösten vaikutuksista ja jatkosuunnitelmista. Lisäksi on tarkoitus keskustella jalostuskoirille asetettavista vaatimuksista, toteutuneista jalostusyhdistelmistä ja koirien jalostuskäytön populaatiogeneettisistä perusteista. Kokouksen päätösten pohjalta teemme vuosikokoukselle esityksen rotumme uudesta JTO:sta ja PEVISA-ohjelmasta.

Lisäksi roturyhmäkokouksessa käsitellään Timo Hakkaraisen & Olli Punkarin ehdotusta terveystietojen käsittelystä sekä vuosikokouksen henkilövalintoja. Rotumme jalostusneuvoja vaihtuu, kun Erja Nummi ei ole käytettävissä jatkamaan.

Toivottavasti mahdollisimman moni pitkäkarvaharrastaja pääsee paikan päälle kertomaan mielipiteensä ja osallistumaan keskusteluun!