Pitkäkarvapäivät  *  Kesäpäivät  *  Muut tapaamiset  *  Kiertopalkinnot

 

Vuosikokoukset

Suomen Pitkäkarvakerho ry:n sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään syksyllä Pitkäkarvapäivien yhteydessä.

Vuosikokous 2022 Juha Pitkänen

Kerhon vuosikokous pidettiin 29.10.2022 peltopäivien yhteydessä Ilmajoen metsästysseuran ylläpitämällä Riistavallilla. Kokouksen käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Edellisen vuoden vastuuhenkilöiden todettiin hoitaneen kerhon hallintoa vastuullisesti ja heille myönnettiin vastuuvapaus.

Kerhon jäsenmaksut säilyvät ennallaan ollen jäseneltä 20 euroa ja perhejäseneltä 10 euroa. Jäsenmaksuihin liittyvänä uutena asiana päätettiin vapauttaa kunniajäsenet jäsenmaksuista. Talousarvion tulot koostuvat näistä jäsenmaksutuotoista. Menoiksi kirjattiin mm. metsä- ja peltopäivien järjestelyihin molempiin 400 euroa ja kesäpäivien järjestelyihin 100 euroa.

Toiminta suunnitelma noudattaa jo perinteeksi muodostunutta linjaa. Ensi vuonna on tarkoitus järjestää kesäpäivät SSK:n erikoisnäyttelyn yhteyteen Sotkamossa. Kesäpäivien vastuuhenkilöksi valittiin Katja Valtonen. Metsäpäivät järjestetään alustavan suunnitelman mukaan Rautavaaralla Metsäkartanolla. Vuosikokous järjestetään metsäpäivien yhteydessä. Peltopäivät myös järjestetään, jonka pitopaikka varmistuu myöhemmin. Peltopäivien vastuuhenkilönä toimii Heidi Malmström.

Hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin Heidi Malmström ja Katja Valtonen. Hallituksen jäsenen eron johdosta oli myös kolmas hallituksen jäsenen kahden vuoden paikka täytettävänä, tähän tehtävään valittiin Esa Simonen.

Kokouksen muissa asioissa julkistettiin kerhon ensimmäinen kunniajäsen. Suomen Pitkäkarvakerho Ry:n hallitus on kokouksessaan 18.9.2022 päättänyt kutsua kerhon ensimmäiseksi kunniajäseneksi Anniina Parviaisen. Anniina on hoitanut koko kerhon toiminnan ajan ulkoista tiedottamista ja vastannut kotisivujen päivittämisestä. Pyyteettömällä työllään hän on edistänyt merkittävästi kerhon toimintaa ja sen arvoja.

* Pitkäkarvakerhon uudet säännöt

* Perustamiskokouksen pöytäkirja

 

 

 

 

 

Pitkäkarvakerhon perustajajäsenet Pitkäkarvapäivilla 2009 Lapualla.

uksen päätöksiin alla olevasta kokouksen pöytäkirjasta.