Kerhoon liittyminen  *  Kerhotuotteet  *  Yhteystiedot  *  Säännöt  *  Tietosuoja

SUOMEN PITKÄKARVAKERHO RY

Pitkäkarvaisen saksanseisojan rotukerho Suomen Pitkäkarvakerho ry vietti 10-vuotisjuhlia vuonna 2020. Kerhon tarkoituksena on järjestää yhteistä toimintaa suomalaisille pitkäkarvaharrastajille ja näiden kotisivujen välityksellä tiedottaa pitkäkarvaiseen liittyvistä asioista.

Suomalaiset pitkäkarvaisen saksanseisojan harrastajat ovat kokoontuneet jokasyksyisille Pitkäkarvapäiville jo vuodesta 2002 alkaen. Vähitellen alkoi olla tarve koota laajenevaa harrastajajoukkoa paremmin yhteisen harrastuksen pariin sekä kehittää ja lisätä yhteistyötä. Näin alkoivat syksyllä 2009 valmistelut oman kerhon perustamiseksi. Suomen Pitkäkarvakerho ry:n perustamiskokous pidettiin Pitkäkarvapäivien yhteydessä lokakuussa 2009. Paikalla oli yhteensä 43 pitkäkarvaharrastajaa, joista tuli näin kerhon perustajajäseniä. Kerhon nimeksi sovittiin kansainvälisissä yhteyksissä Deutsch Langhaar Klub Finnland.

Taikasuon Yty

Toiminta on viimeisten 10 vuoden aikana laajentunut niin, että nykyään syksyisin järjestetään kahdet Pitkäkarvapäivät, toiset tunturissa tai metsässä ja toiset peltomaastossa. Kesäisin järjestetään Pitkäkarvakerhon Kesäpäivät Saksanseisojakerhon erikoisnäyttelyviikonloppuna. Kaikki nämä tapahtumat ovat keränneet mukavasti osallistujia ja niitä pidetään jäsenistön piirissä tärkeinä. Lisäksi kokoonnutaan Saksanseisojakerhon vuosikokouksessa rotukokoukseen. Pitkäkarvakerhon säännöt korostavat tiivistä yhteistyötä Saksanseisojakerhon kanssa. SSK:han on rodun virallinen rotujärjestö. Pitkäkarvapäivien yhteydessä on muutaman kerran järjestetty myös normaali KAER-koe, jossa etusija koepaikkaan on ollut pitkäkarvaisilla. KAER-kokeen järjestämisen tarkoituksena on ollut kannustaa useampia pitkäkarvaharrastajia käymään kokeissa koiriensa kanssa.

Vuonna 2014 Pitkäkarvakerho järjesti laajan luonne- ja terveyskyselyn pitkäkarvaisen saksanseisojan omistajille. Kyselyn tulokset on kirjattu jalostuksen tavoiteohjelmaan. Kyselyn uusimisesta on keskusteltu. Alkukesällä 2022 Pitkäkarvakerhon hallitus ja SSK:n rotuyhteyshenkilö järjestivät Teamsin välityksellä terveyskeskustelun, jossa luennoitsijoina olivat Juha Pärnänen (kyynärnivelen kasvuhäiriöt ja silmäsairaudet), Anu Lappalainen (selkäsairaudet) ja Saija Tenhunen (populaation jalostus ja rodun geenipohjan vaaliminen). Luennot keräsivät hyvin osallistujia ja tapahtumaa pidettiin erittäin onnistuneena. Sovittiin, että vastaavia tilaisuuksia järjestetään jatkossakin tarpeen mukaan.

Suomen Pitkäkarvakerhon tiedotuskanavat ovat nämä kotisivut ja SSK:n jäsenlehti Saksanseisoja.

Kerhon sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää pitkäkarvaisen saksanseisojan (Deutsch Langhaar) alkuperäisiä monipuolisia metsästysominaisuuksia ja metsästyskäyttöä, terveyttä, hyvää luonnetta sekä rotumääritelmän mukaista ulkomuotoa Suomessa. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu kunnioittamaan sitä omassa toiminnassaan.